Samenspraakbijeenkomst Alkmaar

Alkmaar Jaagpad

Het klimaat verandert; er zijn heftigere regenbuien, langere periodes van droogte en hetere zomers. Door onze leefomgeving anders in te richten, bereiden we ons voor op deze klimaatveranderingen. De gemeente Alkmaar werkt daarom aan een klimaatadaptatiebeleid en heeft op dinsdag 28 maart een (samenspraak)bijeenkomst op het Stadhuis georganiseerd.

Spraakmakend Dijk en Waard

In de grote zaal van Cool kunst en cultuur heeft onder voorzitterschap van Elkse Doets een inspirerende en informerende bijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van leven, wonen en werken in Dijk en Waard.

Zomerbijeenkomst 1 juni 2022

Werken aan woningbouw is nooit saai, maar in deze tijd is dat nog licht uitgedrukt. De nood is onveranderd hoog, de ambities eveneens, en de kansen voor zowel klein- als grootschalige woningbouw in onze regio zijn helder. In totaal wil de regio zo’n 25.000 tot 30.000 woningen gaan toevoegen. Tegelijkertijd is het huidige gesternte niet […]

Woonvisie Alkmaar

De gemeente Alkmaar werkt aan het opstellen van een Woonvisie. In een Woonvisie zet de gemeente het woonbeleid op hoofdlijnen uit voor de komende vijf jaar. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de gemeente Alkmaar, zowel de stad als het buitengebied, een goede en aantrekkelijke woonplek is voor verschillende bewonersgroepen?

Najaarsbijeenkomst ‘Vertrouwen’

Op woensdag 2 november 2022 vond in de Stadsfabriek in Alkmaar de najaarsbijeenkomst plaats van de Woon Gangmakers. Het thema was ‘Vertrouwen’. Zo’n honderd aanwezigen namen kennis van enkele voorbeelden waarin het vertrouwen tussen partijen tot goede en snelle resultaten heeft geleid. Ook bogen ze zich over de vraag hoe dat vertrouwen bij wie kan worden verhoogd. Intussen realiseerde iedereen zich de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling de ochtend vóór de bijeenkomst. Sneller bouwen zal daardoor de komende jaren nog lastiger worden.