Woon Gangmakers

Woon Gangmakers

Woon Gangmakers is een netwerkorganisatie van corporaties, marktpartijen en overheid met als doel de versnelling van de woningbouw.

En gangmaken is urgenter dan ooit; de stikstofcrisis, de oplopende bouwkosten, het tekort aan personeel, de opgave voor meer sociale woningbouw, de netwerkproblemen en de klimaateisen dwingen ons tot beter samenwerken en nieuwe oplossingen te bedenken om te kunnen blijven bouwen.

De marktpartijen zijn woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, investeerders, bouwers en architecten. De overheden zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle partijen en overheden elkaar kunnen spreken, maar ook geïnformeerd en geïnspireerd worden door elkaar en andere interessante sprekers.

In alle gemeenten worden bouwberaden georganiseerd, waarbij per gemeente concrete projecten samen met de marktpartijen worden beschouwd. Doel is om meer inzicht te krijgen in de projecten en de voortgang te bevorderen.

Op verzoek kan ook worden ingesproken op gemeentelijke/provinciale avonden over ons gezamenlijk doel, de versnelling van de woningbouw. We bedrijven geen politiek, maar wel delen we inzichten en informatie vanuit de marktpartijen.

Woon Gangmakers participeren op vele manieren wanneer woningbouw het thema is aan diverse tafels, denk aan de Woondeal, het tot stand komen van woonvisies, de ruimtelijke puzzel van de provincie et cetera.

Wij houden de vinger aan de pols en gebruiken de zorgen en andere signalen van ons netwerk om het goede gesprek tussen markt en overheid te faciliteren.

Dit alles wordt voorbereid door de Kopgroep, zijnde zes leden vanuit de woningcorporaties, makelaars en ontwikkelaars met een onafhankelijke voorzitter en secretariële ondersteuning.

De activiteiten van Woon Gangmakers worden financieel ondersteund door haar donateurs, te weten marktpartijen en overheden. Onze donateurs worden op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten en ontvangen de verzoeken tot participatie bij beleid en uitnodigingen voor de jaarlijkse bijeenkomsten en bouwberaden.

Woon Gangmakers (vh Woningmakers Regio Alkmaar) nodigt haar netwerk uit de komende jaren na te denken over de versnelling van de woningbouw in de regio Alkmaar.