vrijdag 7 juli, 2023

Voorjaarsbijeenkomst 7 juni 2023

Op woensdag 7 juni vond in de Cultuurkoepel in Heiloo de voorjaarsbijeenkomst plaats. Het thema was ‘Van Woondeal naar uitvoering’. Aanleiding was de Woondeal Noord-Holland Noord.

Zo’n honderd aanwezigen – wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk, vertegenwoordigers van woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers, architecten, huurdersvertegenwoordigers en makelaars – namen kennis van enkele voorbeelden en voorstellen om het tempo van de woningbouw te verhogen. Ook kregen ze te horen welke instrumenten het rijk en de provincie Noord-Holland hiervoor inzetten. De aanwezigen deden verder suggesties voor wat de Woon Gangmakers zelf nog (extra) kunnen doen om de woningbouw te versnellen. De bijeenkomst werd geleid door Monique Stam, onafhankelijk voorzitter van de Woon Gangmakers.