donderdag 20 juli, 2023

Woonvisie Dijk en Waard

Woonkeuken bijeenkomst Woonvisie Dijk en Waard 20 juli 2023 

Wat zijn de belangrijkste woningmarktopgaven en beleidsprioriteiten op het gebied van wonen in Dijk en Waard voor de komende jaren?
De gemeente Dijk en Waard werkt aan een nieuwe Woonvisie. De nu geldende woonvisies van Heerhugowaard en Langedijk dateren uit 2018 en 2014. Vanwege de bestuurlijke fusie vervalt dit beleid op termijn van rechtswege. Bovendien zijn beide beleidsdocumenten op onderdelen toe aan een actualisatie zodat we optimaal kunnen inspelen op de situatie op de woningmarkt anno 2023. De Woonvisie zal gaan gelden voor de periode 2023 – 2028, rekening houdend met het lange termijnperspectief tot 2033.

Om het woonbeleid te laten slagen is samenwerking nodig tussen de gemeente en belanghouders. Daarom wil de gemeente deze belanghouders uitnodigen voor de Woonkeuken, om gezamenlijk na te denken over de woningmarktopgaven en beleidsprioriteiten op het gebied van wonen in de gemeente. O.a. de Woon Gangmakers en de corporaties Woonwaard en Woningstichting Langedijk worden uitgenodigd, evenals hun huurdersverenigingen. Ook leden van de ambtelijke organisatie, raadsleden en wethouders worden uitgenodigd.

Bij het opstellen van de Woonvisie wordt de gemeente ondersteund door RIGO. RIGO zal tijdens de Woonkeuken de eerste bevindingen presenteren en aan de hand daarvan het gesprek met u voeren. In deelsessies zoomen we in op vragen als: Wat is de behoefte van de verschillende doelgroepen? Of wat is nodig om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken?