donderdag 4 april, 2024

Raadsinformatieavond Regio Alkmaar

Op woensdag 3 april jl. heeft tijdens Raadsinformatieavond Regio Alkmaar Woon Gangmakers met de raadsleden het Vastgoedspel PLOT gespeeld in het Gemeentehuis Castricum.

In Nederland bestaat op dit moment een groot woningtekort. Om dit te bestrijden hebben gemeente, provincie en Rijk de Woondeal ondertekend met als doel om tot 2030 een flinke woningbouwopgave te realiseren. In de praktijk blijkt echter dat veel vraagstukken betrekking hebben op de ruimte en dat hierin meerdere ambities en uitdagingen samen komen. Zo zijn er ambities op het vlak van ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw, duurzaamheid, woon-werken en betaalbaarheid aan de andere kant zijn er uitdagingen zoals netcongestie, betaalbaarheid in relatie tot hoge verwervings- en bouwkosten. Dit zorgt voor een uitdaging ten aanzien van de haalbaarheid van plannen.

Woon Gangmakers is een netwerkorganisatie van corporaties, marktpartijen en overheid met als doel de versnelling van woningbouw. Onderdeel van Woon Gangmakers zijn de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Woon Gang makers stimuleren het contact tussen overheid en markt om de samenwerking te verbeteren.

Op deze regionale raadsinformatiebijeenkomst vertellen de heer Cabooter van de gemeente Alkmaar en mevrouw Stam van Woon Gangmakers hoe zij de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen ervaren. Welke stappen zijn al gezet en waar zijn nog kansen voor een beter afgestemd proces van woningbouw?

Het programma werd interactief ingestoken: Om te simuleren wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een locatie naar woningbouw, heeft BPD Ontwikkeling een spel ontwikkeld waarbij de ontwikkeling van een plot wordt nagespeeld, Serieus Gaming. Woon Gangmakers wil het spel benutten om met elkaar de diepte in te gaan. Daarbij elkaar beter te leren kennen en signaleren hoe de wereld er aan de andere kant van de tafel uitziet. Met welke context heb je dan te maken, en is het mogelijk om als je dat weet verbeterpunten voor samenwerking te benoemen tussen overheid en markt? Hoe kunnen we elkaar helpen, zodat de ambitie van de woningbouwopgave gerealiseerd wordt?