woensdag 1 juni, 2022

Zomerbijeenkomst 1 juni 2022

Werken aan woningbouw is nooit saai, maar in deze tijd is dat nog licht uitgedrukt. De nood is onveranderd hoog, de ambities eveneens, en de kansen voor zowel klein- als grootschalige woningbouw in onze regio zijn helder. In totaal wil de regio zo’n 25.000 tot 30.000 woningen gaan toevoegen. Tegelijkertijd is het huidige gesternte niet gunstig. De vraag rijst dus: hoe dan wel? Een vraag die zich bij uitstek leende voor onze zomerbijeenkomst op 1 juni 2022.

Wat stond op het programma?

  • De nieuwe voorzitter Monique Stam werd welkom geheten. Bij veel van u bekend als voormalig wethouder Wonen van de gemeente Heerhugowaard. Monique is als geen ander bekend met de vraagstukken én gedreven om deze op te lossen.
  • De nieuwe secretaris Christa van Vlodrop werd voorgesteld. Zij ondersteunt de organisatie van Woon Gangmakers (vh de Woningmakers Regio Alkmaar) sinds april van dit jaar.
  • Een nieuw lid van de Kopgroep werd voorgesteld: Sebastiaan van Zoelen van De Geus Bouw. Sebastiaan volgt Jac Vries van VBM op, die zich jarenlang intensief heeft ingezet als lid van de Kopgroep.

Vervolgens werd er op de inhoud ingegaan, rond drie thema’s:

Versnelling
Partijen met een goed praktijkvoorbeeld hebben een versnellingspitch gehouden om te inspireren met de aanpak die zij kiezen om versnelling te realiseren. 

Betaalbaarheid
De bouwkosten stijgen almaar, en tegelijkertijd is de noodzaak tot betaalbare nieuwbouw evident. In het beleid van de rijksoverheid gaan we naar 2/3 betaalbare nieuwbouw. Hoe spelen we dat klaar?

Gebiedsgerichte ontwikkeling
Een gebiedsgerichte aanpak is de sleutel om alle eisen aan de bouw bij elkaar te brengen.

Peter van Oeveren, BPD, heeft verteld hoe de RIA Noord-Holland Noord een ‘coalition of the willing’ bij elkaar brengt en tot welke resultaten dat leidt.

Tot slot zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het jaarprogramma:
-gezamenlijk herijken van de samenwerking tussen overheden en Woningmakers Regio Alkmaar;
-integratie van de planmonitoring en de regie op de bouwproductie via de bouwberaden;
-het organiseren van netwerkbijeenkomsten om kennis te delen en de open dialoog te voeren over onze gezamenlijke doel: het versnellen van de woningbouw.

De zomerbijeenkomst is afgesloten met een borrel en gelegenheid om na te praten met elkaar.

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in Hal 25 in Alkmaar.