dinsdag 17 januari, 2023

Woonvisie Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard bereidt een nieuwe woonvisie voor. RIGO is gevraagd met diverse betrokken instanties gesprekken te voeren over de nadere inkleuring van de 10.000 geplande woningen en de bestaande woonvoorraad. Ook Woon Gangmakers is in gesprek gegaan met RIGO op 16 januari jl.

Het ligt in de bedoeling dat de woonvisie rond de zomer klaar is.