zaterdag 1 januari, 2022

Woningmakers Regio Alkmaar – terugblik

In 2019 zijn de gemeenten in de Regio Alkmaar een publiek-private samenwerking aangegaan met de bouwsector (ontwikkelaars) en woningcorporaties. De centrale rol in deze samenwerking wordt gespeeld door De Woningmakers. Het project ‘Publiek-private samenwerking De Woningmakers’ wordt bekostigd door de gemeenten in de regio en ontwikkelaars, en gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.

De samenwerking door alle partijen die samen moeten zorgen voor de bouw van voldoende woningen in de Regio Alkmaar, is vastgelegd in de ‘Overeenstemming van Egmond’. De betrokken partijen spreken daarin af dat zij – elk vanuit hun eigen rol en takenpakket – het maximale zullen doen om te komen versnelling van de woningbouw in de regio.

Stichting De Woningmakers speelt hierin een centrale rol. De Woningmakers zorgen onder meer voor een praktische woningbouwmonitor waarmee de voortgang van de woningbouw kan worden gevolgd. Er worden regelmatig (digitale) bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen en te leren van voorbeelden uit andere regio’s. Ook worden er workshops georganiseerd om te verkennen hoe we het beste met elkaar kunnen samenwerken om de woningbouw te versnellen. Daarnaast vinden Bouwberaden plaats: overleggen tussen gemeenten en ontwikkelaars om projecten te versnellen en obstakels te verwijderen die voortgang in de weg staan.