maandag 13 maart, 2023

Hugo de Jonge in Bergen

Hugo de Jonge, Minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening, was op maandagavond 13 maart samen met CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten Dennis Heijnen in Bergen aanwezig bij een regionale bijeenkomst over woningbouw rondom dorpen en kleinere kernen.
Het CDA Bergen heeft samen met het CDA Noord-Holland een avond georganiseerd over het thema: Wettelijke dwang noodzakelijk voor bouwen in buitengebieden!

De bijeenkomst is terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=6jlpg-MFecE

PERSBERICHT – Hugo de Jonge komt naar Bergen NH