woensdag 13 maart, 2024

Hoe trekken we de nieuwbouw vlot

RaboResearch heeft met beslissers en beleidsmakers bij onder meer bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, netbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk alsook betrokkenen en deskundigen bij burgerprojecten en kennisinstellingen een dialoog gevoerd over de vraag: welke kansen en mogelijkheden zien we om (samen) de nieuwbouwopgave, nu en in de toekomst, te realiseren?
Lees hier RaboResearch-Hoe-trekken-we-de-nieuwbouw-vlot